Zimske čarolije u Somboru pred doček 2019.godine

Reklame u Srbiji i njihova važnost

Običnom gledaocu reklame mogu da budu iritantne. Međutim, ono što je nesporno jeste to da one formiraju mišljenje o nekom proizvodu. Proizvod ne postoji ukoliko iza njega ne stoji reklama. Čitav tim ljudi angažovan je za snimanje reklame, od režisera, preko montažera do statista. Snimanje video reklama obično je uslovljeno kontekstom, odnosno onim šta je u fokusu reklame. Njihova isplativost je nesporna sa aspekta klijenta, međutim, zanimljivo je pogledati cifre iz ugla medijskih kuća koje reklame puštaju u svoj program.

Prema podacima agencije Ninamedia, svakog dana na TV ekranima gledaoci mogu da pogledaju preko dve hiljade različitih reklama. U periodu januar – jun 2018. godine ( još uvek ne postoje podaci za tekuću godinu) , najviše reklama emituje TV Pink, čak 12%, što, u slobodnom prevodu znači, da na 100 sekundi programa ide 12 sekundi reklamnog bloka. Kada je o cenovniku reč, on zavisi od mnoštva faktora. Iako ne postoji jedinstven parametar za određivanje cene, neki podaci postoje, te tako sekund reklame na RTS , u terminu ispred Dnevnika 2, košta 8 hiljada dinara, a ispred Slagalice za hiljadu dinara manje. Pomnožimo to sa prosečnim trajanjem reklame od trideset sekundi i vrlo lako ćemo naći računicu. Manje popularan termin za reklame je termin posle 23 časa, koji je obično rezervisan za filmove i serije, te tada sekund reklame košta 1500 dinara. Udarni termin znači i veći obuhvat auditorijuma, a to, opet, znači veći broj potencijalnih konzumenata proizvoda. Pomenuti Pink ima veoma dobru računicu kada su reklame u pitanju. Tako, npr, sekund reklame u Nacionalnom dnevniku košta 18 hiljada dinara, dok je ista cena za serije i filmove u 20 i 21h. Nešto je manja cena u terminu od 19h i tada sekund reklame iznosi 16 hiljada dinara. Naravno, iako impresivne, ove brojke su samo kap u moru kada je u pitanju inostranstvo. Uzmimo za primer jedan od najgledanijih sportskih događaja na severnoameričkom kontinentu. Preko 100 miliona gledalaca u SAD svake godine gleda finale NFL, američkog fudbala. Trideset sekundi reklamiranja u okviru ovog događaja košta 5.25 miliona dolara, što je 175 hiljada dolara po sekundi. Da približim:  sekund reklame u okviru Superbowl-a iznosi preko 18 miliona dinara.  Cifre koje su ravne budžetu jedne prosečne opštine u našoj državi. Upravo iz ovih podataka proizilazi značaj reklamiranja, kako u Srbiji, tako i u svetu. Vreme, mesto i akteri snimanja takođe direktno utiču na cenu, ali, ako se poslu ozbiljno pristupi, reklama je višestruko isplativa kategorija.

Slični projekti