Snimanje reklama

Želite da plasirate reklamu, na televiziji ili na internetu? Snimanje reklama vršimo uz upotrebu najmodernije tehnologije i uz konsultacije sa vama i sa našim produkcijskim timom. Reklame koje mi snimimo su inovativne, kreativne i zabavne.

Snimanje video reklama i spotova

Naša video produkcija za posao bazirana je na veoma detaljnom pristupu. Vodimo računa o svemu, od scenarija, kadrova, glumaca, do tehnike koja treba da isprati sve što se dogovorimo u vezi sa snimanjem reklame.

Reklame koje mi snimimo za vas mogu biti emitovane na bilo kojoj televiziji ili negde na internetu. Najveći broj naših klijenata traži reklame na televiziji, pa ih tako i koncipiramo u najvećem broju slučajeva, jer se one onda mogu preneti i na internet i druge medije.

Pravljenje reklama

Izrada video reklama vrši se na licu mesta, bez obzira da li ste u Beogradu, Novom Sadu ili nekom drugom gradu Srbije, dok montažu video snimaka, tj. izradu reklamnih spotova radimo kod nas.

Oko isporuke gotovog proizvoda ćemo se lako dogovoriti. To može biti preko interneta, na USB-u ili na DVD-u, kako god vama odgovara.

Škoda – Devojka – Snimanje reklama

  Kako je reklama postala deo prosečne srpske porodice ? Reklame su nekom iritantne, nekom zanimljive. Ravnodušnih prema njima nema. One se planski kreiraju sa namerom targetiranja određene grupe ljudi. Kao i svuda, pa i u Srbiji, ona se uvukla u domove širom zemlje. Asocijacije su razne , zavisno od konteksta i njenog sadržaja. Čitav...

Škoda – Mama i ćerka -Snimanje reklama

  Kada bi nekako mogao da izračunam koliki procenat života mi je otišao na gledanje reklama, pretpostavljam da bi bio itekako iznenađen cifrom. Čovek u svakodnevnoj rutini, svesno ili podsvesno, biva izložen moru reklama. Uzmimo za primer jutarnju kupovinu hleba I mali million reklama po pultovima. Međutim, moj fokus u ovom tekstu jeste na video...