SOMBOR, kratka video prezentacija grada na sajmu Expo Real 2019 u Minhenu