Škoda – Mama i ćerka -Snimanje reklama

 

Kada bi nekako mogao da izračunam koliki procenat života mi je otišao na gledanje reklama, pretpostavljam da bi bio itekako iznenađen cifrom. Čovek u svakodnevnoj rutini, svesno ili podsvesno, biva izložen moru reklama. Uzmimo za primer jutarnju kupovinu hleba I mali million reklama po pultovima. Međutim, moj fokus u ovom tekstu jeste na video reklami koja je, zbog svoje efektnosti i važnosti, dobila svojevrstan status mini filma.

Ako krenemo od početka i od samog značenja reklame, nevezano za izvor poruke, možemo shvatiti da je reklama način komunikacije. Ova komunikacija je delimično dvosmerna, što znači da auditorijum odgovara konzumiranjem određenog predmeta poruke. Reklama je obično kombinacija informacije i emocije, kako bi ujedno prenela suštinu i bila jasnija običnom potrošaču. Video reklama danas i dalje je najprisutnija na televiziji, iako internet zauzima sve veći prostor. Kao najpraktičniji primer možemo da uzmemo YouTube, gde je reklamiranje sveprisutno, čak i unutar nekog puštenog video sadržaja, te ovim činom YouTube sve više podseća na tv kanale. Kolika se ulaže u video reklamiranje na globalnom nivou govori podatak da je 2007. godine uloženo neverovatnih 385 milijardi dolara. Ako se uzme u obzir da je tada YouTube bio na početku razvoja  i da je tehnologija bila delimično zaostajala u odnosu na 2019, ovo je fascinantna cifra. Međutim, 11 godina kasnije, reklame suvereno vladaju. 2018. godine samo u SAD i samo na tv reklame potrošeno je 69.87 biliona dolara ! A gde je tu internet. Kao što reče pesma, čini mi se, sa kraja 70-ih: Video killed a radio star. Ono što je bitno za kreiranje same video reklame jeste mnogo faktora. Prvo, potrebno je razraditi koncept reklame, tj. kako bi ona trebala da izgleda. Ovim poslom danas se bavi producent, čija uloga nije ništa lakša u odnosu na film. Trideset sekundi efektnosti i konkretnosti sa maksimalno dobro urađenim poslom nije nimalo lak posao. Nakon teorijskog šta i kako, dolazi na red praktično šta i kako. Potrebno je odlučiti da li će glavni lik reklame biti glumac ili će, što je danas čest slučaj, reklama biti animirana. Zahvaljujući tehnologiji, danas se ova dva pravca mogu kombinovati, što se pokazalo kao dobar potez. U Srbiji i dalje preovladavaju reklame sa ljudskim faktorom kao glavnim činiocem,  iako ni animirane reklame nisu strane ( Simka čokolada prva asocijacija, u novije vreme Zdravko Herbiko ili tako nešto).

Video reklama je posebna, s obzirom da deluje na više čula istovremeno. Iz tog razloga, posao na njenom kreiranju je veoma osetljiv i nimalo lak. S obzirom da krajnji potrošač zaključuje i donosi odluke na osnovu svojih čula, reklama je onaj faktor koji ne sme da  omane. Ukoliko omane reklama,  ni proizvod neće ništa bolje proći. Iz tog razloga, milijardu je prednosti video reklame. I onih prednosti u novčanicama i onih za ostanak u pamćenju i istoriji.

Slični projekti