Reklama – od ideje do realizacije

Kada se govori o marketingu uopšte, njegov neizostavan deo je reklamiranje. Reklama, kroz čitavu istoriju, zauzima veoma bitno mesto. Najpre je reklama bila nadvikivanje trgovaca po pijacama, da bi, sa razvojem radija, a naročito televizije, ona poprimila jednu maltene nadrealnu dimenziju.

Još 20-ih godina prošlog veka, velike kompanije shvatile su bitnost reklame. TV reklama je morala, a i danas mora da bude, kratka, efektna i – posebna. Danas, u 21. veku, kada je potrošačko društvo na vrhuncu, tv i web reklama je neka vrsta oružja u borbi za profit. O idejnom rešenju reklame vodi računa čitav tim ljudi. Bez dobre ideje realizacija je nemoćna. Potom, razmatraju se sve opcije. Koliku će ulogu odigrati ljudski faktor, a koliku tehnologija. U današnje vreme moguće je snimiti tv i web reklamu bez ijednog glavnog lika, ali tim činom gubi se face2face kontakt i površnost ubija srž reklame. Ako uzmemo u razmatranje tv reklame sa likovima u njoj, potrebno je biti zatim veoma vešt u odabiru kadrova. Upravo tu, u kadriranju, poslednje reči video tehnike rade lavovski deo posla. Kamere najnovije generacije, u sve više slučajeva i dronovi, pružaju efekat naučne fantastike i ostavljaju utisak nadrealnosti i oduševljenja kod publike. Što više pluseva kod publike, proizvod je na boljem glasu, a to direktno utiče na visinu profita. Dakle, bez reklame nema ništa./ Ako govorimo o samoj video produkciji tv i web reklama, one mogu biti animirane ( ovde računar igra glavnu ulogu) , snimane i kombinovane. Kod ovih poslednjih odgovornost je podeljena i međusobno uslovljena. Animacije i specijalni efekti obeležje su animiranih tv i web reklama, dok je kod snimanih akcenat na modelingu i snimanju. Ono što se ne može prirodom stvari izbeći jesu montaža, kao i produkcija zvuka. TV i web reklame mogu da budu sačuvane u obliku mnogo formata, a to su pretežno DVD, CD ROM, Digital BETACAM i mnogi drugi. U relativno bliskoj prošlosti dominirao je VHS format ili, narodnim jezikom rečeno, video kasete, ali ovaj format je danas bliži muzeju nego praktičnoj upotrebi. Današnje video produkcije raspolažu sa širokim spektrom opcija pomoću kojih mogu da kreiraju animirane aktere, a potom te iste aktere da kombinuju sa snimljenim ili kreiranim pozadinama. Takođe, video produkcija, a to se posebno ogleda u TV i web reklamama koje su tema ovog bloga, raspolaže velikim mogućnostima u 3D tehnici, te tako TV i web reklama poprima sasvim nove vidike i dimenzije.

 

Industrija danas direktno je zavisna od TV i web reklame. Ako se ima u vidu da je u SAD, koje su poznate kao vrh ledenog brega potrošačkog društva, već 1998. godine reklame obuhvatale oko 2.5% bruto nacionalnog proizvoda, onda se samo može zamisliti koliki je njihov udeo danas, u doba društvenih mreža koje su svojevrsna simbioza svih dosadašnjih medija. TV i web reklama kao sagovornik, kao psihološki podsticaj, kao predvorje profita. Kada se uzme u obzir samo video reklama, koja je ubedljivo najzastupljenija i ekonomski najprihvatljivija i najzahvalnija forma, onda  je logično zašto multinacionalne kompanije ( primer: novogodišnje reklame Coca-Cole) iz godine u godinu ulažu sve veća sredstva u njih. Reklama je stidljiva prošlost, efikasna sadašnjost i ekspanzivna budućnost.

Slični projekti