Adminko Bre

Spot – da ili ne ?

Spot – da ili ne ? Ličnog sam mišljenja da je ovo prvi put da sam neki tekst počeo sa retoričkim pitanjem. Da stvar bude još zanimljivija, retoričko pitanje krasi...

REKLAMA – SRBIJA VOZ, UHVATI VOZ

Psihologija reklame   Pre par godina, dok sam još bio na studijama, imali smo predmet koji je usko vezan za oblast marketinga. Upravo taj predmet pomogao mi je da uočim...

REKLAMA – SRBIJA VOZ

Reklame i društvene mreže – ljubav na prvi pogled Različiti fenomeni kroz istoriju preplitali su se i to je mnogostruko uticalo na čoveka, nekad pozitivno a nekad negativno. Na taj...

Ekspanzija muzičkog spota ili kako je video „ubio“ radijsku zvezdu

Pesma kojoj naslov ovog teksta duguje svoje postojanje još krajem sedamdesetih najavila je svojevrsnu muzičku revoluciju. Tada, u tom periodu, spotovi su bili na samom početku i stidljivo su grabili...

Reklama – od ideje do realizacije

Kada se govori o marketingu uopšte, njegov neizostavan deo je reklamiranje. Reklama, kroz čitavu istoriju, zauzima veoma bitno mesto. Najpre je reklama bila nadvikivanje trgovaca po pijacama, da bi, sa...